01/GM-UBND

Cập nhật lúc: 14:26 03/01/2019

Số hiệu 01/GM-UBND
Trích yếu GMH tổng kết thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 và triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ngành giáo dục và đào tạo
Loại văn bản Giấy mời
Ngày ban hành: 03/01/2019
Ngày có hiệu lực 03/01/2019
Cấp ban hành Cấp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện
File đính kèm