THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 225

Hôm nay: 2,774

Hôm qua: 8,146

Tất cả: 6,642,420

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 01/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

23/08/2016 30/08/2016
2 02/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020

22/12/2016 28/12/2016