THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 199

Hôm nay: 2,252

Hôm qua: 8,146

Tất cả: 6,641,898

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 89/TB-HĐND HĐND huyện

TB KL của chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường trực HĐND tháng 8 năm 2019

12/09/2019
2 113/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

06/11/2019
3 88/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

12/09/2019
4 79/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

14/08/2019
5 80/TB-HĐND HĐND huyện

TB kết luận của chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường trực HĐND tháng 7 năm 2019

14/08/2019
6 37/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

14/05/2019
7 11/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả hoạt động của HĐND huyện từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2019

27/02/2019
8 06/TB-HĐND UBND huyện

TB KL của CT HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 12 năm 2018

11/01/2019
9 15/NQ-HĐND HĐND huyện

NQ về chương trình ban hành nghị quyết của HĐND huyện Krông Ana khóa IX trong năm 2019

19/12/2018
10 14/NQ-HĐND HĐND huyện

Nghị quyết v/v tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện Krông Ana khóa IX trong năm 2019

19/12/2018
11 13/NQ-HĐND HĐND huyện

Nghị quyết v/v giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện khóa IX, Nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2018
12 12/NQ-HĐND HĐND huyện

Nghị quyết v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

19/12/2018
13 11/NQ-HĐND HĐND huyện

Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 của huyện Krông Ana

19/12/2018
14 10/NQ-HĐND HĐND huyện

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội,đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019

19/12/2018
15 167/QĐ-HĐND HĐND huyện

QĐ triệu tập kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân huyện khóa IX

04/12/2018
16 166/HĐND-VP UBND huyện

Cv v/v họp tổ đại biểu HĐND chuẩn bị cho kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa IX

30/11/2018
17 161/HĐND-VP HĐND huyện

Cv v/v đối tượng lấy phiếu tín nhiệm chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn

19/11/2018
18 159/TB-HĐND UBND huyện

TB KL của Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 10 năm 2018

14/11/2018
19 152/BC-HĐND UBND huyện

BC kết quả hoạt động của TT HĐND,các ban HĐND huyện tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018

13/11/2018
20 140/BC-HĐND HĐND huyện

BC kết quả giám sát công tác lập,tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị TTBT

10/10/2018