LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Cập nhật lúc: 16:55 16/03/2018

1. Bà Hoàng Thị Mai Hương
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 02623 637671
 
2. Ông Đào Đức Hiệp
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 02623 637671
 
3. Bà Trần Thị Hoài Nam
- Chức vụ: Phó Chủ tịch
- Điện thoại: 02623 637671