CƠ QUAN QUÂN SỰ HUYỆN

Cập nhật lúc: 16:50 16/03/2018

1. Ông Lê Văn Tám
Chức vụ: Chỉ huy trưởng
Điện thoại: 0262 3637 692
 
2. Ông Nguyễn Hữu Phước
Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng
Điện thoại: 0262 3637 889
 
3. Ông Y Đam Ê Ban
Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng
 
 

Các tin khác