LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

Cập nhật lúc: 09:22 17/03/2018

 ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG ANA

LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

 


1. Thường trực HĐND huyện trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp).

 

2. Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân vào ngày 10 và 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc kế tiếp).

 

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết.

 

3. Cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân trực tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

 

3. Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cử đại diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tai Trụ sở Tiếp công dân huyện./.

 

Thời gian: Buổi Sáng: 7h30 đến 11h00

        Buổi Chiều: 13h30 đến 16h30