THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Cập nhật lúc: 16:33 16/03/2018

 
1. BÍ THƯ 
Đồng chí Nguyễn Kính
Số điện thoại: 0262 3637 010

 

2. PHÓ BÍ THƯ - CHỦ TỊCH HĐND
Đồng chí Y Nem Buôn Krông
- Địa chỉ thư điện tử: ynembk@krongana.daklak.gov.vn
- Số điện thoại: 0262 3665 869
 
3. PHÓ BÍ THƯ - CHỦ TỊCH UBND
Đồng chí Võ Đại Huế
- Địa chỉ thư điện tử: huevd@krongana.daklak.gov.vn
- Số điện thoại: 0262 3637 025