BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Cập nhật lúc: 16:34 16/03/2018

Ban chấp hành Đảng bộ huyện (gọi chung là Huyện ủy) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội, có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của huyện theo quy định của Điều lệ Đảng. Huyện ủy lãnh đạo bằng nghị quyết, chỉ thị và thông qua sự chỉ đạo của Ban Thường vụ. Huyện ủy thực hiện chế độ sinh hoạt tập thể đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, chính sách, những biện pháp tổ chức thực hiện, thông qua hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các đồng chí Huyện ủy viên để chỉ đạo thực hiện.
 

1. Đ/c H Ban Niê Kdăm

 2. Đ/c Trần Đình Chiến

 3. Đ/c Nguyễn Minh Đông

 4. Đ/c Võ Trung Dũng

 5. Đ/c Hoàng Minh Giám

 6. Đ/c Lê Thị Thanh Hảo

 7. Đ/c Võ Đại Huế

 8. Đ/c Vũ Thị Thành Huế

 9. Đ/c Y Hương Niê

 10. Đ/c Nguyễn Dương Hường

 11. Đ/c Nguyễn Kính

 12. Đ/c Nguyễn Năng Lưu

 13. Đ/c Võ Văn Nam

 14. Đ/c Nguyễn Ngọc Năm

 15. Đ/c H Năm Niê

16. Đ/c Y Nem Buôn Krông

 

 17. Đ/c Châu Thị Nghĩa Nguyện

18. Đ/c Phạm Đăng Nhường

19. Đ/c Nguyễn Hữu Phước

 20. Đ/c Lê Thị Thu Phương

 21. Đ/c Mai Văn Phương

  22. Đ/c Y Tam Êban

 23. Đ/c Nguyễn Minh Tân

 24. Đ/c Y Ter Bkrông

 25. Đ/c Lê Văn Tám 

 26. Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh

 27. Đ/c Lê Đức Thành

 28. Đ/c Nguyễn Quang Thành

 29. Đ/c Trần Hữu Thọ

 30. Đ/c Hoàng Quang Tía

 31. Đ/c Vũ Xuân Tiện

 32. Đ/c Tạ Quang Tuấn