Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 16:37 16/03/2018

1. Ông Nguyễn Xuân An - Bí thư Đảng ủy xã Băng ADrênh      

2. Bà H’ Ban Niê Kdăm - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện        

3. Ông Trần Đình Chiến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường     

4. Ông Lê Như Diệu - Chủ tịch UBND xã Bình Hòa

5. Ông Bùi Gia Dinh - Phó Bí thư Huyện ủy     

6. Ông Võ Trung Dũng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  

7. Bà H’Duyên Ksơr - Chủ tịch HĐND xã Ea Na     

8. Ông Nguyễn Minh Đông - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền         

9. Ông Hoàng Minh Giám - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy           

10. Bà Lê Thị Thanh Hảo - Bí thư Huyện đoàn    

11. Ông Võ Đại Huế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện       

12. Bà Vũ Thị Thành Huế - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin            

13. Bà H’ Huệ Niê Kdăm - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn  

14. Ông Phạm Ngọc Hùng - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 

15. Ông Nguyễn Dương Hường - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  

16. Ông Cao Tuấn Kiệt - Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến  

17. Bà Nguyễn Thị Lan - Tu sĩ chùa Phước Tâm xã Dray Sáp   

18. Ông Nguyễn Năng Lưu - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy         

19. Bà H’ Wi Na Triếk - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bông      

20. Ông Võ Văn Nam - Trưởng phòng NN&PTNT huyện      

21. Bà H’ Năm Niê - Trưởng phòng Y tế    

22. Ông Nguyễn Ngọc Năm - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 

23. Ông Y Nem Buôn Krông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện       

24. Ông Lê Văn Nghị - Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện       

25. Bà Châu Thị Nghĩa Nguyện - Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện    

26. Bà Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện  

27. Ông Mai Văn Phương - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng     

28. Ông Y Tam Êban - Phó Chủ tịch HĐND huyện  

29. Ông Lê Đức Thành - Trưởng phòng Nội vụ            

30. Ông Trần Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện   

31. Ông Hoàng Quang Tía - Chủ tịch UBND xã Ea Na     

32. Ông Vũ Xuân Tiện - Chủ tịch UBND xã Dray Sáp            

33. Ông Tạ Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy thị trấn Buôn Trấp    

34. Bà Đặng Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Điền            

35. Bà H’ Yon Byă - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện