Họp Ban Tổ chức Giải đua thuyền nam t­­­ruyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII năm 2019

Cập nhật lúc: 15:13 30/01/2019

Ngày 28/01/2019, UBND huyện Krông Ana tổ chức họp Ban Tổ chức Giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII năm 2019. Cuộc họp do ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, tham dự có các thành viên Ban Tổ chức huyện.

Toàn cảnh cuộc họp

Ông Nguyễn Minh Nguyệt, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thông qua Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Nguyệt, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đã thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Tổ chức. Trên cơ sở các nội dung đã được phân công, các thành viên của Ban Tổ chức tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Giải đua thuyền nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII năm 2019 được tổ chức vào ngày 08/02/2019 (ngày 04 tết Nguyên đán), để Lễ hội thực sự là ngày hội của toàn dân trên địa bàn huyện và đảm bảo diễn ra an toàn, tiết kiệm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, thực hiện rà soát lại nội dung, khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị phục vụ Lễ hội như: công tác tham mưu, công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, công tác y tế, đảm bảo điện lưới, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tuyên truyền, tiếp đón đoàn, đại biểu tham dự, bố trí, hướng dẫn đậu xe… đảm bảo Lễ hội diễn ra thành công./.

T/h: Mi Ni (Văn phòng HĐND và UBND huyện)