Hội nghị phổ biến, giới thiệu luật mới ban hành

Cập nhật lúc: 16:19 09/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 08/10/2018 của UBND huyện Krông Ana về việc tổ chức Hội nghị phổ biến một số luật ban hành.

Sáng ngày 09/11/2018, UBND huyện huyện tổ chức Hội nghị phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản của các Luật mới, Luật được Kỳ họp thứ 3, thứ 4, thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017, Luật Lâm nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017, Luật Thủy sản 2017, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017, Luật Quản lý nợ công 2017, Luật Quy hoạch, Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Cạnh tranh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Đo đạc và bản đồ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch…

Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện; các Báo cáo viên pháp luật huyện; đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề; đại diện lãnh đạo các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non; lãnh đạo HĐND, UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Tài chính - Kế toán các xã, thị trấn.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đây là những luật cơ bản có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, được ban hành nhằm tiếp tục cụ thể hóa và đưa Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh Hội nghị 

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến 04 Luật gồm: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017, Luật Lâm nghiệp, Luật Quản lý nợ công 2017, Luật An ninh mạng. Còn các luật mới khác đề nghị các vị đại biểu chủ động tự nghiên cứu, áp dụng tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương

Phòng Tư pháp huyện đã chuẩn bị 110 bộ tài liệu cho phổ biến, giới thiệu các luật mới ban hành với số người tham dự là 150 người.

Thông qua hội nghị nhằm truyền đạt những điểm đổi mới quan trọng của các văn bản luật giúp đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản của các luật, qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ và làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm sớm đưa các luật đi vào thực tiễn cuộc sống./.

T/h: Thu Hà (phòng Tư pháp)