Hội LHPN huyện tổ chức lớp tập huấn triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”.

Cập nhật lúc: 08:02 01/11/2018

Căn cứ Quyết định số:  939/QĐ-TTG ngày  30 tháng  6 năm 2017  của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”.

Căn cứ quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Đăk Lắk Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”. Ngày 13/11/2017, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3671/QĐ-UBND về việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn huyện Krông Ana.

 Qua việc tuyên truyền triển khai đã có hơn 50 ý tưởng khởi nghiệp khởi sự kinh doanh của chị em hội viên phụ nữ trong sản xuất, chế biến, dịch vụ, nuôi trồng..., tuy nhiên tính khả thi của các đề án, mô hình chưa cao. Nhằm triển khai Đề án tới 100% hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện một cách có hiệu quả trong thời gián tới, qua đó có sự hỗ trợ, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Ngày 30/10/2018 Hội LHPN huyện đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn triển khai một cách cụ  thể các nội dung của Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn huyện Krông Ana.

Tham dự lớp tập huấn có cán bộ làm công tác tuyên truyền hướng dẫn triển khai Đề án, cũng như các chị đã và đang có ý tưởng khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh với số lượng 170 chị trên địa bàn huyện tham gia. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tham mưu mời chị Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên BTV, trưởng Ban Gia đình xã hội, Hội LHPN tỉnh triển khai cụ thể các nội dung liên quan đến Đề án.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung Ủy viên BTV, trưởng Ban Gia đình xã hội, Hội LHPN tỉnh triển khai các nội dung Đề án 939

Toàn cảnh lớp tập huấn

Với việc triển khai cụ thể các nội dung của Đề án, trong thời gian tới sẽ có nhiều hội viên phụ nữ chủ động, mạnh dạn thực hiện các đề án, ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh hiệu quả./.

T/h: Nguyễn Vân (Hội LHPN huyện)