Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất thuộc xã Ea Na và thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 19:47 07/10/2019

Thông báo đấu giá tài sản

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Ana

Địa chỉ: thôn 5, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất thuộc xã Ea Na và thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Chi tiết nội dung tại đây

Trung tâm dịch vụ đấu giá tải sản