Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai cuộc ti tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh; Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, năm 2020

Cập nhật lúc: 15:57 24/07/2020

Ban tuyên giáo Huyện ủy