UBND xã Dray Sáp tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND xã năm 2020

Cập nhật lúc: 16:42 09/12/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 04 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 07-KH/HU ngày 19/11/2020 của Huyện ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Ngày 08/12/2020, UBND xã Dray Sáp đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND xã năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Minh Giám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Krông Ana, các ông, bà trong Tổ công tác số 02 theo Thông báo 120/TB-UBND ngày 26/11/2020 của UBND huyện; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, trưởng các đoàn thể và cán bộ, công chức xã Dray Sáp.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đạt kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, 17/18 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt Nghị quyết đã đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đầu người theo giá hiện hành 41,7 triệu đồng, đạt 100%; Huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 là 146.491 triệu đồng, đạt 106,16% KH. Tổng diện tích gieo trồng 3.350 ha/3.350 ha, đạt 100% KH. Tổng sản lượng cây có hạt là 6.348 tấn/5.529,6 tấn, đạt 114,8% KH. Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu: đảm bảo chủ động nước tưới cho 95% diện tích cây trồng, đạt 100% KH; nhựa hóa, bê tông hóa đường xã 100% (13,5 km/13,5km), đạt 100% KH; đường thôn, buôn 88,77% (KH 80,6%); đường ngõ xóm đạt 76,32% (KH 75,8%); 100% thôn, buôn có điện, 100% hộ trong khu vực dân cư được sử dụng điện, đạt 100% KH. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15 ha, đạt 100% KH xã, 150% KH huyện. Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn đạt 135,03% KH; các chỉ tiêu trong ngành giáo dục, y tế đều đạt và vượt KH được giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,99%, đạt 100% KH; Trong năm 2020, xã đạt thêm 03 tiêu chí (tiêu chí số 2 về giao thông, tiểu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 10 về thu nhập), nâng số tiêu chí đạt lên 19/19 tiêu chí, đạt 100% KH. Triển khai công tác trồng rừng tập trung năm 2020 với tổng diện tích 30,4 ha, đạt 101,3% KH. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. An sinh xã hội được bảo đảm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục, y tế có nhiều đổi mới. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra giải quyết đơn thư, tiếp công dân được thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện, dân chủ cơ sở không ngừng được phát huy. Hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày một nâng lên.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn và cầu thị, tập thể lãnh đạo UBND đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn trong năm 2020.

Tiếp đó cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Minh Giám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đề nghị tập thể và lãnh đạo UBND xã cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2020 đã chỉ ra. Đồng thời tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Lê Chinh