UBND tỉnh Đắk Lắk công bố chỉ số CCHC năm 2019

Cập nhật lúc: 16:04 27/06/2020

Sáng 25/6/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số CCHC năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì, tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UB MTTQVN tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh; tại điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Theo báo cáo tại Hội nghị, về tổng thể, chỉ số cải cách hành chính năm 2019 cho thấy số điểm đạt đươc của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được cải thiện tương đối cao so với năm trước và có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa hành chính.

Chỉ số xếp hạng của Sở, ngành, địa phương

Đối với các Sở, ban, ngành, năm 2019 là năm đầu tiên Sở Tư pháp đứng đầu với số điểm 91,40 điểm; đứng thứ 2 là Sở NN&PTNT với số điểm 91,29 điểm, thứ ba là Sở Nội vụ với 91,23 điểm. Có 5 đơn vị đứng cuối là: Sở kế hoạch đầu tư 84,33 điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo 84,21 điểm, Ban Dân tộc tỉnh 82,19 điểm, Sở Công Thương 81,99 điểm và Sở Y tế đạt 81,17 điểm.

Theo đánh giá tại Hội nghị, đối với nhóm dẫn đầu, các chỉ số thành phần đều đạt kết quả mức cao và đồng đều, còn ở nhóm cuối bảng xếp hạng các chỉ số thành phần đều thấp hơn, có chỉ số mức trung bình và có sự chênh lệch nhỏ về kết quả đạt được của các chỉ số thành phần trong từng đơn vị. Riêng chỉ số về ISO có sự đồng đều giữa các đơn vị, đều đạt tỷ lệ chỉ số 100%. Chỉ số thành phần về ứng dụng CNTT cải thiện rõ nét so với năm trước đây. Đây là tín hiệu tích cực nhằm đẩy mạnh nền hành chính hiện đại.

Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản QPPL ở mức thấp rơi vào nhóm đơn vị đứng cuối như : Sở Kế hoạch và Đầu tư (47%); Sở Công Thương (68%); Ban Dân tộc (73%). Đây là điểm cần có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Đối với các đơn vị, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục là đơn vị dẫn đầu với 93,09 điểm, thứ hai là huyện Krông Năng với 92,05 điểm, thứ ba là huyện Ea H’ leo với 89, 34 điểm, thứ tư là thị xã Buôn Hồ với 85,35 điểm, thứ năm là huyện Krông Ana với 85,16 điểm;  xếp cuối cùng là UBND huyện Buôn Đôn với 71,26 điểm.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột là địa phương giữ vững chỉ số 3 năm liền đạt trên 93% và 14 địa phương còn lại đạt chỉ số 71% đến dưới 93%, không có địa phương nào có chỉ số dưới 50%. Chỉ số CCHC tăng đều ở các địa phương nhưng chỉ số thành phần xây dựng và triển khai văn bản quy phạm pháp luật ở mức thấp như: huyện Krông Pắc, Eakar, Buôn Đôn, Krông Búk. Công tác điều tra xã hội học để lấy ý kiến các nhóm đối tượng khác nhau về kết quả CCHC phục vụ cho xác định chỉ số CCHC năm 2019 được tổ chức đúng đối tượng, đúng quy định, đảm bảo thời gian và tỷ lệ thu hồi phiếu cao.

Đồng chí Võ Đại Huế, CT UBND huyện Krông Ana tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2019 đã cho thấy các Sở, ngành chủ động vào cuộc làm tốt nhiệm vụ này. Thời gian tới, đề nghị Sở, ngành tiếp tục bám sát nhiệm vụ CCHC 06 tháng cuối năm 2020, các địa phương quan tâm đầu tư hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, chủ động xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành, địa phương đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện xin lỗi bằng văn bản khi có TTHC quá hạn; nâng cao năng lực và thái độ phục vụ người dân cho đội ngũ công chức; đưa chỉ tiêu CCHC vào nghị quyết của Đảng bộ từng đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ tiếp tục đổi mới đánh giá chỉ số CCHC hằng năm đảm bảo tính khách quan, toàn diện. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền dịch vụ công; Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng hiệu quả của việc giao dịch trực tuyến đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác CCHC của tỉnh năm 2019.

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc triển khai công tác CCHC của tỉnh năm 2019

Văn Luân - VP HĐND&UBND huyện