UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2021

Cập nhật lúc: 15:42 30/06/2021

Sáng ngày 28/6/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Phiên họp do ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe và tham gia thảo luận dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực như: Vụ Đông Xuân 2020-2021 toàn huyện đã gieo trồng được 6.859 ha/6.830ha, đạt 100,42% KH; tính đến ngày 28/6/2021 Vụ Hè Thu toàn huyện gieo trồng được 7.188 ha/7.937 ha KH, đạt 90,56% KH; Diện tích cây lâu năm: 15.183 ha/15.183 ha KH, đạt 100%.

Thực hiện thu cân đối ngân sách trên địa bàn được 46.000 triệu đồng, đạt 67,85% so với dự toán tỉnh giao và 62,33% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 56,08% so với cùng kỳ năm 2020. Thực hiện chi cân đối ngân sách đạt 200.127 triệu đồng, đạt 51,37% so với dự toán tỉnh giao và 50,72% so với cùng kỳ năm 2020.

Chính sách hỗ trợ được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng đối tượng; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

 Ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận phiên họp, ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động hơn trong công tác tham mưu cho UBND huyện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục rà soát, chủ động thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục hoàn thiện Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Nghị quyết về phát triển thương hiệu, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn, trật tự, đúng quy định. Chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa lũ; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, truyền thông, cải cách hành chính; tiếp tục theo dõi, rà soát, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19 để kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.

Văn Luân