UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020

Cập nhật lúc: 08:38 01/12/2020

Sáng ngày 27/11/2020, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; tham dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND huyện, các ông, bà thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện, Chi cục Thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp

Trong tháng11, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tương đối ổn định và đã đạt được những kết quả nhất định như: vụ Thu Đông năm 2020 toàn huyện đã gieo trồng được 544,00ha/654,00 ha KH, đạt 83,18%; Chương trình Xây dựng nông thôn mới, Đến nay, toàn huyện có 118/133 tiêu chí đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 88,72%. Hướng dẫn xã Dray Sáp hoàn chỉnh hồ sơ chứng nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Tiêu chí NTM nâng cao: xã Quảng Điền 15/20 tiêu chí, xã Bình Hòa đạt 12/20 tiêu chí, xã Băng A Drênh đạt 14/20 tiêu chí.

Tình hình dịch bệnh: tính đến ngày 16/11/2020, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 09hộ/07 thôn, buôn, TDP thuộc 03 xã, thị trấn. Tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 64 con; tổng trọng lượng tiêu hủy là 3.926kg.

Công tác kê khai cấp GCNQSDĐ lần đầu cho 55 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 13,9 ha (lũy kế đã cấp 1.238 hộ, diện tích: 111,21 ha/100 ha KH, đạt 111,21%). Tiếp nhận và giải quyết 06 hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở là 1.125,1m2, lũy kế 8.075,1m2. Bán đấu giá QSDĐ khu dân cư Đông Nam với 34 lô, tổng diện tích 3.853m2.

Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thông tin, tuyên truyền được quan tâm; các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội được thực hiện tốt và phát huy hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ước thực hiện thu cân đối ngân sách trên địa bàn đến tháng 11/2020 được 10.400 triệu đồng, lũy kế 59.052 triệu đồng, đạt 89,75% so với dự toán tỉnh giao và 76,39% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao; thu biện pháp tài chính 6.400 triệu đồng, lũy kế 14.489 triệu đồng, đạt 81,40% so với dự toán tỉnh giao và 50,31% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao.

Ước thực hiện chi cân đối ngân sách Nhà nước đạt 41.992 triệu đồng, lũy kế 432.754 triệu đồng, đạt 111,67% so với dự toán tỉnh giao và 109,05% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao.

Kết luận phiên họp, ông Võ Đại Huế Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các Phòng, ban, ngành, địa phương rà soát, tiếp tục thực hiện tốt các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tại các phiên họp thường kỳ, cuộc họp chuyên đề, các văn bản chỉ đạo… tích cực, chủ động hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, không để công việc tồn đọng, kéo dài gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; chủ động xử lý và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, vật liệu xây dựng, công tác quản lý về trật tự xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, tín dụng đen….

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sản xuất vụ Thu Đông năm 2020 và triển khai công tác bảo vệ thu hoạch cây cà phê. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 và giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2021. Theo dõi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai, trên cơ sở đó ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ, việc kiến nghị, tranh chấp đất đai; khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản nhất là các trường hợp xây dựng trái phép các công trình, lấn chiếm lòng hồ, đường giao thông, khai thác đất đồi, đất sản xuất xuất gạch... Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư XDCB trên địa bàn huyện để thực hiện giải ngân đảm bảo kế hoạch, đặc biệt là các Chương trình MTQG...

Văn Luân