UBND huyện tổ chức họp tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác tôn giáo năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Cập nhật lúc: 16:42 21/02/2020

Ngày 20/02/2020, UBND huyện tổ chức Họp tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác tôn giáo năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tham dự cuộc họp có đồng chí Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì, đồng chí Y Dung Êban, PCT UBMTTQ Việt Nam huyện; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác CCHC, công tác tôn giao tại các xã, thị trấn.

Toàn cảnh cuộc họp

Công tác CCHC và công tác tôn giáo đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo và được các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện. Bộ máy tổ chức hành chính Nhà nước tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định của pháp luật.

Tinh thần, thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận một cửa của huyện, cấp xã đã được cải thiện, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết TTHC của các cơ quan, Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn được tăng cường.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo CCHC huyện đã công bố kết quả xếp loại chỉ số CCHC năm 2019 của các xã, thị trấn. Kết quả: UBND xã Quảng Điền đứng thứ 1, UBND UBND thị trấn Buôn Trấp thứ 2, UBND xã Bình Hòa thứ 3, , UBND xã Băng Adrênh thứ 4, UBND xã Dray Sáp thứ 5, UBND xã Ea Bông thứ 6, UBND xã Ea Na thứ 7, UBND xã Dur Kmăl thứ 8.

Trong cuộc họp, UBND huyện đã đánh giá công tác tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Nhìn chung, tình hình các tôn giáo trong năm 2019 cơ bản ổn định, an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo, mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền ngày càng được phát huy tích cực, các buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo thường kỳ thực hiện theo đúng Danh mục thông báo đã được đăng ký, các buổi lễ ngoài chương trình được thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện chủ đề CCHC năm 2020 của tỉnh, quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong công tác CCHC, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành, Trung ương, của tỉnh, huyện về CCHC. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, đặc biệt trong giải quyết TTHC, triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 qua Hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh (iGate).

Đối với công tác tôn giáo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Tăng cường gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp xã với các chức sắc, chức việc; tăng cường bám sát cơ sở, giải quyết đúng nhu cầu chính đáng về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Văn Luân - VP HĐND và UBND huyện