UBND huyện tổ chức Họp sơ kết công tác cải cách hành chính, công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật lúc: 16:51 17/07/2020

Ngày 15/7/2020, UBND huyện tổ chức cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 về công tác cải cách hành chính; đánh giá Chỉ số CCHC năm 2019 của huyện; công tác tôn giáo và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cuộc họp  do ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì, tham dự có ông Y Tam Êban, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo các Phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Chi Cục thuế khu vực Krông Ana - Cư Kuin; lãnh đạo UBND, công chức phụ trách công tác CCHC, công tác tôn giáo tại các xã, thị trấn.

Toàn cảnh cuộc họp

Công tác CCHC và công tác tôn giáo đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo và được các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện. Bộ máy tổ chức hành chính Nhà nước tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định của pháp luật.

Tinh thần, thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận một cửa của huyện, cấp xã đã được cải thiện, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết TTHC của các cơ quan, Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn được tăng cường.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính, bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn được tăng cường.

Trong cuộc họp, UBND huyện đã đánh giá công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Nhìn chung, tình hình các tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản ổn định, an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo, mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền ngày càng được phát huy tích cực, các buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo thường kỳ thực hiện theo đúng Danh mục thông báo đã được đăng ký, các buổi lễ ngoài chương trình được thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện chủ đề CCHC năm 2020 của tỉnh, quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong công tác CCHC, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành, Trung ương, của tỉnh, huyện về CCHC. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, đặc biệt trong giải quyết TTHC, triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 qua Hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh (iGate); dịch vụ Bưu chính công ích.

Các địa phương tiếp tục kế thừa phát huy những kinh nghiệm trong cải cách hành chính nhà nước giai đoạn vừa qua, không ngừng cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện, tiếp nhận, tháo gỡ những khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân một cách kịp thời, hiệu quả.   

Đối với công tác tôn giáo, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp xã với các chức sắc, chức việc; bám sát cơ sở, giải quyết đúng nhu cầu chính đáng về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đảm bảo an ninh tôn giáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng trong các tà đạo, các hiện tượng tôn giáo mới; kiên quyết đấu tranh đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

Văn Luân