Thường trực HĐND huyện họp liên tịch thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 10:19 11/11/2020

Ngày 09/11/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc họp do đồng chí Y Nem Buôn Krông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Toàn cảnh cuộc họp

Dự kiến kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa IX sẽ được tổ chức trong 2 ngày, ngày 17 và ngày 18/12/2020. Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; kết quả thu - chi ngân sách Nhà nước và quản lý vốn đầu tư XDCB năm 2020, phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021; xem xét các báo cáo khác của UBND huyện, của các cơ quan tư pháp và của Thường trực HĐND huyện theo quy định; thảo luận và quyết định thông qua Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Cũng trong kỳ họp này, HĐND huyện sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và Ủy viên UBND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện dự kiến ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021; Nghị quyết về thông qua Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp; Nghị quyết về thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Krông Ana và các Nghị quyết về công tác nhân sự.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Y Nem Buôn Krông - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND huyện và các đơn vị có liên quan cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung Đề án, Kế hoạch, báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp; đảm bảo kỳ họp diễn ra thành công, đạt chất lượng./.

Lê Chinh