Thường trực HĐND huyện họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 16:48 17/06/2020

Chiều ngày 16/6/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc họp do ông Y Nem Buôn Krông - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự có các ông, bà trong Thường trực HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Đại biểu dự cuộc họp

Dự kiến thời gian kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa IX được tiến hành trong 2 ngày, từ ngày 20 đến ngày 21/7/2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh  6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp gồm: UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Các ngành: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; các báo cáo chuyên đề của UBND huyện về: công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa IX; Chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, HĐND huyện dự kiến thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Y Nem Buôn Krông - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo, phân công cho các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND trình tại kỳ họp, gửi đến Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện để kịp thời thẩm tra, và in sao tài liệu gửi đại biểu đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Lê Chinh - VP HĐND&UBND