Thường trực HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ nhất

Cập nhật lúc: 13:34 12/07/2021

Ngày 09/7/2021, Thường trực HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên thứ nhất. Ông Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ trì; tham dự phiên họp có các ông, bà trong Thường trực HĐND; các ông, bà Phó Trưởng các ban của HĐND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND huyện; cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về phân tổ đại biểu HĐND; chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Thường trực HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 và dự kiến thời gian họp liên tịch để chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa X.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, ông Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị Thường trực HĐND, các ban của HĐND phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm được giao, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND huyện xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ hai sắp tới; chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục tham mưu Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình công tác toàn khóa của HĐND huyện khóa X; đồng thời, tham mưu đảm bảo các điều kiện làm việc cho Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của các Ban HĐND.

Lê Chinh