Thường trực HĐND huyện họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Krông Ana khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật lúc: 15:32 16/07/2021

Chiều ngày 15/7/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc họp do ông Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ trì.

Đại biểu dự cuộc họp

Dự kiến thời gian kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa X được tiến hành trong 2 ngày, ngày 19 và ngày 20/8/2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh  6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp gồm: UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Các ngành: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; Tờ trình của UBND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Krông Ana 5 năm, 2021-2025 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tại kỳ họp này, HĐND huyện dự kiến thông qua nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện và Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo, phân công cho các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND trình tại kỳ họp, gửi đến Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện để kịp thời thẩm tra, và in sao tài liệu gửi đại biểu đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Lê Chinh