Thường trực HĐND huyện giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lúc: 03:46 08/03/2017

Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017, ngày 06/3/207, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 33 của huyện và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) trên địa bàn huyện. Cùng tham dự có đồng chí Y Tam Êban - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên của Đoàn giám sát; Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 33 của huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3570/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015, tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến năm 2020 là 439 hộ. Năm 2016, thực hiện hỗ trợ nhà cho khoảng 10% là 43 hộ. Kết quả thực hiện năm 2016: số nhà đã xây dựng hoàn thành 32 nhà, đạt 74,42% KH (trong đó: xã Bình Hòa 13 nhà, xã Quảng Điền 09 nhà, xã Ea Na 05 nhà và xã Ea Bông 05 nhà). Tổng số vốn đã được giải ngân: 1.299,5 triệu đồng (trong đó: Vốn vay tín dụng ưu đãi (NHCSXH): 525 triệu đồng, vốn huy động khác: 774,5 triệu đồng).

 

Đoàn giám sát làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 33 của huyện và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; trong 02 ngày 01/3 và 03/3/2017, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND xã Bình Hòa và UBND xã Quảng Điền, đồng thời đi thực tế đến các hộ được hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 -2015 trên địa bàn các xã. Qua giám sát cho thấy, về chất lượng xây dựng nhà ở được đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); các bộ phận nền, khung, mái của căn nhà được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt; diện tích tối thiểu từ 24 m2 (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18 m2); thực tế nhiều nhà có diện tích xây dựng 40-50m2. Việc thực hiện nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33 trên địa bàn huyện đã góp phần ổn định chỗ ở và cuộc sống của các đối tượng có khó khăn về nhà ở.

 

Đoàn giám sát làm việc với xã Bình Hòa

 

Thăm hộ ông Ngô Xuân Quỳn, xã Bình Hòa

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 còn gặp những tồn tại, hạn chế như: Công tác tổ chức bình xét, lập danh sách hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở ít quan tâm đến đất ở, nên khi triển khai thực hiện thì đất chưa thuộc quyền sử dụng hoặc chưa có đất, dẫn đến ách tắc trong việc triển khai xây dựng nhà ở, không được hỗ trợ vay vốn; nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân chậm, chưa đủ kinh phí theo kế hoạch của năm 2016.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị đưa ra giải pháp tập trung để nâng cao hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới như: cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp tại địa phương tham gia, ủng hộ, nhất là việc huy động nguồn lực tại chỗ, vận động sự đóng góp của cộng đồng dân cư, dòng tộc, bản thân hộ nghèo; mặt khác, trong công tác bình xét, lập danh sách hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở cần quan tâm đến đất ở, điều kiện cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội để đảm bảo các hộ được hỗ trợ về nhà ở đều được vay vốn.

 

 Lê Chinh - Văn phòng HĐND và UBND huyện