Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk trong thời gian thực hiện cách ly xã hội bắt đầu từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 16/8/2020

Cập nhật lúc: 09:03 04/08/2020

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh