Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:00 30/06/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk