Tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2020

Cập nhật lúc: 10:03 05/07/2020

Nhằm tăng cường công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện. Từ ngày 29/6 đến ngày 3/7/2020, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Krông Ana phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ NHCSXH năm 2020 cho cán bộ hội đoàn thể cấp xã, cán bộ giảm nghèo xã, Trưởng, Phó các thôn, buôn, tổ dân phố, các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.  

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại xã Ea Bông

Tại các buổi tập huấn, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Krông Ana đã giới thiệu các nội dung như: nghiệp vụ cho vay các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH; Hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; Hoạt động cho vay ủy thác đối với các tổ chức Hội đoàn thể cấp xã; Vai trò của cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Vai trò của trưởng thôn, buôn, tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách…Bên cạnh đó, các học viên còn được lãnh đạo NHCSXH huyện giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tín dụng.

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp học viên làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

H’ Jim Hmok