Tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định

Cập nhật lúc: 09:48 08/06/2020

Ban Tuyên giáo Huyện ủy