Sơ kết công tác Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018

Cập nhật lúc: 16:13 21/06/2018

Ngày 21/6/2018, UBND huyện tổ chức họp đánh giá công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì, tham dự có ông Y Nem Buôn Krông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, các phòng, ban, ngành của huyện; đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác tôn giáo của UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh cuộc họp

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 4 tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài và Tin lành, được Nhà nước công nhận 27 cơ sở tôn giáo với 22 vị chức sắc, 179 chức việc, 25.328 tín đồ. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, các cuộc lễ, sinh hoạt tôn giáo thường kỳ thực hiện đúng chương trình đã đăng ký, đại bộ phận các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức tôn giáo chấp hành tốt quy định của pháp luật; các nhu cầu chính đáng, hợp pháp trong sinh hoạt tôn giáo của cá nhân, tổ chức tôn giáo được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi tạo mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa chính quyền với các cơ sở tôn giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo vẫn còn tồn tại: Đạo lạ vẫn còn hoạt động lén lút ở một số địa phương, vẫn còn tình trạng xây dựng công trình tôn giáo trái phép, công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa thật sự hiệu quả.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến bổ sung nhiệm vụ, giải pháp công tác tôn giáo 6 tháng cuối năm 2018

Đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; thường xuyên tổ chức giao ban công tác tôn giáo với các thôn, buôn; giải quyết kịp thời các nhu cầu về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường công tác phát động quần chúng, kịp thời tham mưu cho UBND huyện các biện pháp chỉ đạo kịp thời về công tác tôn giáo trong thời gian tiếp theo.

Thái Ngân