Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC "cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:49 23/07/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC "cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk /Upload/Images/1/Lu%C3%A2n/Copy%20of%20(1)%20UB_%20QUYET%20DINH_PL%209.pdf

UBND tỉnh Đắk Lắk