Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 6/2018

Cập nhật lúc: 14:42 06/07/2018

Sáng ngày 04/7/2018, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Phiên họp do đồng chí Võ Đại Huế, Chủ tịch UBND huyện - chủ trì; tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện ủy; đại diện Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh phiên họp

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển và hầu hết các chỉ tiêu mà HĐND huyện đề ra đều đạt và vượt mức so với cùng kỳ như: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 7.097 ha, đạt 113,42% KH, tăng 11,28% so với vụ Đông Xuân 2016 - 2017; Sản lượng lương thực cây có hạt: 45.070,5 tấn, đạt 110,61% KH, tăng 10,78% so với cùng kỳ năm 2017; Thực hiện thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 74,90% so với dự toán cả năm tỉnh giao và 74,25% so với dự toán cả năm Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 54,08% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: thu thuế, phí đạt 59,03% so với dự toán tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 10,32% so với cùng kỳ năm 2017; thu biện pháp tài chính  đạt 121,42% so với dự toán tỉnh giao và 117,38% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 254,25% so với cùng kỳ năm 2017. Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đạt 71,51% KH năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, tồn tại đó là: công tác cải cách thủ tục hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt; việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm quản lý văn bản trong chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị, địa phương còn hạn chế; tình trạng khai thác rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng vẫn xảy ra tương đối nhiều; việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư; tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép vẫn còn diễn ra; quản lý Nhà nước về tôn giáo tại một số địa bàn còn hạn chế; tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, như sau:

- Nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND huyện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh kế hoạch gieo trồng, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2018, xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019. Triển khai Phương án đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ năm 2018 trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai mùa mưa lũ.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2018 đối với các xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động tham gia đóng góp để xây dựng NTM, phấn đấu đến tháng 12/2018 có 104/133 tiêu chí đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 78,19%.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là nguồn vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Thực hiện tốt công tác thẩm định các phương án bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Chỉ đạo giải quyết tích cực các vụ việc tranh chấp, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

- Đẩy mạnh các biện pháp thu NSNN đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Dự toán thu cân đối NSNN 6 tháng cuối năm 17.781 triệu đồng, trong đó: thu thuế, phí 13.391 triệu đồng; thu biện pháp tài chính 3.850 triệu đồng (bao gồm thu tiền sử dụng đất 2.000 triệu đồng). Chi cân đối NSNN 173.219 triệu đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 10.000 triệu đồng, chi thường xuyên 163.219 triệu đồng.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu, chi NSNN năm 2019.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch bệnh, kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt việc chi trả các chế độ, chính sách cho các đối tượng trong diện quản lý. Tiếp tục mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo việc làm mới, xuất khẩu lao động theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tích cực triển khai công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (iGate); các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm việc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết thủ tục hành chính quá hạn. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tích cực giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện của công dân nhất là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, nhất là tội phạm trộm cắp và ma túy trên địa bàn huyện; chú trọng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Lê Chinh - Văn phòng HĐND và UBND huyện