Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 16:26 11/07/2018

Ngày 10/7/2018, HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ Sáu. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Ngọc Những, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ông Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện ủy; ông Y Nem Buôn Krông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 36/37 đại biểu HĐND huyện khóa IX; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; đại diện cử tri xã Băng ADrênh và xã Dur Kmăl.

Ông Y Nem Buôn Krông phát biểu khai mạc Kỳ họp

Tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét và cho ý kiến thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; các Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo thẩm tra của các HĐND huyện; Thông qua Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2018; Tờ trình của UBND huyện đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017.

Toàn cảnh Kỳ họp

Trong phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà quan tâm thuộc các lĩnh vực: đất đai, đường giao thông nông thôn, điện, thủy lợi, môi trường, chế độ đối với cán bộ, công chức … và một số vấn đề liên quan đến nội dung chương trình Kỳ họp.

Ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu giải trình những ý kiến, kiến nghị của đại biểu; đồng thời làm rõ thêm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và những giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018.

Ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện giải trình

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Y Nem Buôn Krông nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực triển khai những giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018. Các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Các đại biểu HĐND chủ động phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN huyện và các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm nắm chắc tâm tư nguyện vọng của cử tri, tăng cường hoạt động giám sát, nhất là giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Lê Chinh - Văn phòng HĐND và UBND huyện