Kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, thị trấn huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật lúc: 15:34 14/07/2021

Thời gian qua các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn, qua đó xác nhận tư cách và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu trúng cử HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh Kỳ họp tại xã Bình Hòa

     Kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, thị trấn có nhiệm vụ bầu ra bộ máy chính quyền cấp xã của khóa mới, tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND và UBND xã, thị trấn

Với tinh thần dân chủ, công khai, đúng luật, kỳ họp thứ nhất các xã, thị trấn  đã tiến hành bầu các chức danh theo quy định. Kết quả bầu như sau:

          * Thị trấn Buôn Trấp:

- Ông Y Ter Buôn Krông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND;

- Ông Hồ Văn Thập được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND;

- Ông Trịnh Thành Đô được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND;

- Ông Phạm Ngọc Thiệm được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND;

- Ông Văn Đức Tuấn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND.

  * Xã Bình Hòa:

- Ông Hồ Thanh Hải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND;

- Ông Trần Anh Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND;

- Ông Lê Như Diệu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND;

- Ông Trần Đăng Thiện được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND;

- Ông Nguyễn Văn Mạnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND.

  * Xã Băng Adrênh:

- Ông Nguyễn Tất Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND;

- Ông Đào Quốc Khánh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND;

- Bà H Djoen Bdap được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND.

  * Xã Quảng Điền:

- Ông Võ Vinh - Bí thư Đảng ủy xã  được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND;

- Ông Lê Tấn Thịnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND;

- Ông Lê Văn Kiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND;

- Ông Trần Hữu Sinh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND;

- Bà Đặng Thị Kim Tuyến được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND.

* Xã Ea Na:

- Ông Nguyễn Đức Chơn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND;

- Ông Nguyễn Hà Đức được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND;

- Bà H Duyên Ksơr được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND;

- Bà Nay H Úy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND;

- Ông Nguyễn Trọng Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND.

* Xã Ea Bông:

- Bà Châu Thị Nghĩa Nguyện được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND;

- Ông Trần Minh Trí được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND;

- Ông Nguyễn Xuân Khu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND;

- Ông Y Thu Niê được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND.

  *Xã Dray Sáp:

- Ông Vũ Xuân Tiện được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND;

- Ông Nguyễn Thế Nhân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND;

- Ông Y Jú Apuôt được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND;

- Ông Uông Dương Trường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND;

- Ông Hòa Quang Trịnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND.

* Xã Dur Kmăl:

- Ông Nguyễn Văn Thiềng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND;

- Bà H'Wan Ênuôl được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND;

- Ông Trần Quốc Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND;

- Ông Y Toan Hmôk được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND.

Tặng hoa cho các đại biểu trúng cử các chức danh

Ban biên tập