Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Huyện ủy Krông Ana

Cập nhật lúc: 11:01 20/03/2020

Ngày 18/03/2020, Tổ công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Huyện ủy Krông Ana.

Tiếp và làm việc với Tổ công tác số 1 có đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đảng bộ huyện Krông Ana có 32 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó 13 đảng bộ cơ sở và 19 chi bộ cơ sở; tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 176 chi bộ. Về Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đến thời điểm 18/3 có 147/176 chi bộ hoàn thành. Dự kiến Đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ hoàn thành trong tháng 3/2020. Theo kế hoạch, Đảng bộ xã Dray Sáp được chọn làm Đại hội điểm và Đảng bộ Cơ quan chính quyền được chọn thí điểm Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, hiện nay công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm yêu cầu đặt ra. Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Về công tác chuẩn bị nhân sự trước Đại hội, Huyện ủy đã bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 69 đồng chí, trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ 15/69 (chiếm 21,7%), cán bộ người dân tộc thiểu số 13/69 (chiếm 18,8%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi là 29/69 đồng chí (chiếm 42%). Dự kiến, Đại hội Đảng bộ huyện sẽ tổ chức vào đầu tháng 8-2020.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp được Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Ana triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu, đúng quy định. Đồng chí Bùi Văn Cường yêu cầu công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm của xã Dray Sáp phải được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, chi tiết, cụ thể để các đảng bộ cơ sở rút kinh nghiệm. Đồng thời lưu ý việc xây dựng văn kiện cần được đầu tư kỹ lưỡng, chất lượng; Báo cáo chính trị phải lựa chọn được khâu đột phá, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đối với công tác nhân sự, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy cần thực hiện theo đúng quy trình, cơ cấu, giới tính, độ tuổi, nhất là đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy…

T/h: H' Jim H' Mok ( Đài TT - THH)