Huyện Krông Ana tổng kết công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo đảm an ninh Tổ quốc năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Cập nhật lúc: 13:41 20/02/2020

Ngày 18/02/2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Văn Tuyên, Phó Trưởng phòng PV05 Công an tỉnh; đồng chí Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo - chủ trì hội nghị; các đồng chí là thành viên BCĐ, Tổ giúp việc của BCĐ; lãnh đạo UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn; hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền từng bước nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tình hình ANTT trên địa bàn huyện năm 2019 tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ, công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm từng bước đi vào chiều sâu, tập trung triệt phá, đấu tranh với các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, các đường dây, ổ nhóm tội phạm; ý thức tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được nâng lên rõ rệt. Năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 56 vụ vi phạm về trật tự xã hội (giảm 08 vụ so với năm 2018). Trong đó, đã điều tra làm rõ 50/56 vụ đạt tỉ lệ điều tra khám phá 89,2%. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế: phát hiện 13 vụ, 11 đối tượng (tăng 05 vụ so với năm 2018); phát hiện 20 vụ 20 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 03 vụ so với năm 2018). Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy: phát hiện 06 vụ 09 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy (tăng 02 vụ so với năm 20180. Công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”: đấu tranh và làm tan rã 01 nhóm 09 đối tượng, 35 đối tượng hoạt hoạt động riêng lẽ.

Đồng chí Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó đã tạo được sự chuyển biến hết sức cơ bản trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phục vụ sự phát triển chung của địa phương. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành là thành viên BCĐ huyện; Trưởng BCĐ  các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu, phối hợp công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Đồng chí Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ tiếp thu những ý kiến của Thường trực Huyện ủy và biểu dương những kết quả mà BCĐ từ huyện đến xã đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị trong năm 2020 BCĐ Phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự xã hội; tập trung đổi mới nội dung, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm; tham gia cảm hóa các đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội; Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách sâu rộng hơn, tạo điều kiện cho việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019.

Lãnh đạo Công an huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019

Đồng chí Y Nem Buôn Krông, PBT TT Huyện ủy và đồng chí Trần Hữu Thọ, PCT UBND huyện ặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019

Văn Luân - VP HĐND và UBND huyện