Huyện Krông Ana tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Cập nhật lúc: 15:06 28/07/2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động triển khai kịp thời các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, chủ động kiểm soát các trường hợp có nguy cơ, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; ngày 27/7/2020, UBND huyện Krông Ana đã ban hành Công văn số 993/UBND-YT về việc tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến các khuyến cáo, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế; tiếp tục nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Ảnh: Nguồn Internet

Phòng Y tế tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người nói chung và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng trên địa bàn huyện; Báo cáo tình hình diễn biến tình hình dịch bệnh về UBND huyện để có chỉ đạo kịp thời.

Trung tâm Y tế huyện tiếp tục duy trì việc phân luồng khám chữa bệnh đối với những bệnh nhân có triệu chứng bệnh hô hấp, lưu ý đến những trường hợp từ vùng dịch trở về; triển khai ngay việc khai báo y tế và đo thân nhiệt tất cả các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, người thăm nuôi ra vào cơ sở khám chữa bệnh; rà soát, hoàn chỉnh lại các phương án triển khai phòng, chống Covid-19; đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị phòng hộ, đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo thống kê danh sách giáo viên, nhân viên của trường có tham quan, du lịch đến Thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 17/7/2020 đến nay. Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng, chống Covid-19 và đề nghị các giáo viên, nhân viên đã về từ Thành phố Đà Nẵng; lưu ý theo dõi sức khỏe hàng ngày, khi có các dấu hiệu như: sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Đồng thời thống kê danh sách giáo viên, nhân viên của trường có tham quan du lịch đến Thành phố Đà Nẵng từ ngày 17/7/2020 đến nay gửi về Trung tâm Y tế huyện và Phòng Y tế huyện trước ngày 29/7/2020.

Trung tâm GDTX - GDNN, các Trường THPT trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền vận động giáo viên, nhân viên của trường thực hiện tốt các khuyến cáo, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như (sốt, ho, khó thở) đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời; Thống kê danh sách giáo viên, nhân viên của trường có tham quan, du lịch đến Thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 17/7/2020 đến nay gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Phòng Y tế huyện trước ngày 29/7/2020.

Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chủ động phối hợp với ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm khuyến cáo cho cộng đồng các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19.

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong dịp chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện tốt các khuyến cáo, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như (sốt, ho, khó thở) đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành liên quan, Ban tự quản các thôn, buôn, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương triển khai rà soát những trường hợp trở về địa phương từ các tỉnh, thành đã có trường hợp mắc Covid-19 (đặc biệt là từ Thành phố Đà Nẵng) từ ngày 17/7/2020 đến nay để thực hiện giám sát, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn đến ngay cơ sở y tế khám, điều trị khi phát hiện có dấu hiệu mắc bệnh (như sốt, ho, khó thở); đồng thời, tổ chức cách ly ngay các trường hợp được phát hiện theo quy định. Gửi danh sách các trường hợp về địa phương về Phòng Y tế huyện trước ngày 29/7/2020.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm bắt diễn biến tình hình Covid-19 để có sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp, chưa tìm được ca F0, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tuyệt đối không được chủ quan, không được mất cảnh giác cũng như không được hoang mang

Lê Chinh