Họp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể của huyện năm 2016

Cập nhật lúc: 02:25 20/02/2017

Sáng ngày 17/02/2017, UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016 và triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2017.

Ông Võ Đại Huế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Duy Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Theo Báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2016, công tác phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQVN, các đoàn thể của huyện từng bước đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao tính hiệu quả trong công tác phối hợp. Cụ thể, trong công tác phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, các đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Trong công tác bầu cử, phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác hiệp thương thực hiện đúng quy trình; công tác vận động bầu cử giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng thời gian quy định, đúng nội dung chương trình đã đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, cuộc họp đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể sau: Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phối hợp tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp trong huyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017. Trong quá trình thực hiện cần tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” với Chương trình mục tiêu quốc gia “xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” và các phong trào thi đua khác...; quan tâm hơn đến công tác đối thoại để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết trực tiếp các vấn đề kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc; tiếp tục phát huy hoạt động phản biện xã hội. Công tác thông tin, báo cáo phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhằm đảm bảo công tác phối hợp được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả.

 

Lê Chinh - Văn phòng HĐND và UBND huyện