Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 17:03 28/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TTHĐND, ngày 19/6/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc tiếp xúc cử tri năm 2018 của HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 27/6/2018, Đoàn đại biểu HĐND huyện có ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Lê Đức Thành, Trưởng phòng Nội vụ; bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Điền; đại biểu HĐND xã có ông Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Điền đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Điền.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể của xã và gần 100 cử tri của xã Quảng Điền.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu HĐND huyện đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa IX dự kiến diễn ra vào 02 ngày 10 và 11/7/2018 và trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ Năm.

Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Quảng Điền

Tại buổi tiếp xúc cử tri đã có 17 ý kiến phát biểu của cử tri tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nâng cấp, sửa chữa kênh mương, cấp bù thủy lợi phí, chương trình xây dựng nông thôn mới, về hoạt động các mô hình liên kết sản xuất, hợp tác xã, cải thiện chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa.

Cử tri phát biểu ý kiến

Các đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo huyện và các phòng, ban, ngành của huyện đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình trực tiếp những vấn đề cử tri quan tâm trong thẩm quyền của mình, các vấn đề nằm ngoài thẩm quyền sẽ tiếp thu chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan giải quyết.

Ông Nguyễn Minh Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và trả lời một số ý kiến của cử tri.

Thái Ngân