Hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Cập nhật lúc: 16:13 25/11/2020

Sáng ngày 24/11/2020, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Minh Giám, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của huyện; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo các xã, thị trấn; các điều tra viên thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Minh Giám, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo của huyện thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công tiến hành kiểm tra, phúc tra số liệu tại các xã, thị trấn được phụ trách, chịu trách nhiệm về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Đối với các xã, thị trấn, sau khi kết thúc tập huấn phải tiến hành thực hiện ngay công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; các bước tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo phải thực hiện theo theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ; có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, giám sát của MTTQ và sự tham gia của chính quyền; tập trung tuyên truyền về ý nghĩa công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên hệ thống Truyền thanh cấp xã để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng. Đồng thời cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh, xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm trên địa bàn huyện.

Ông Hoàng Minh Giám, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phan Xuân Thanh, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã thông qua Kế hoạch của UBND huyện về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo; trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu, phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Đây là những vấn đề thiết thực giúp kết quả điều tra, rà soát phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tránh trường hợp bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo hay chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng của địa phương.

Văn Luân