Hội nghị sơ kết ngành Nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật lúc: 14:25 23/07/2020

Ngày 21/7/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết ngành Nông nghiệp và Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do ông Hoàng Minh Giám, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chủ trì.

Tham dự Hội nghị có ông Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại diện Uỷ ban MTTQVN huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện, các thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các hợp tác xã nông nghiệp.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Xác định năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện gieo trồng vụ Đông Xuân đảm bảo đúng thời vụ, cơ cấu giống cây trồng hợp lý, tổng diện tích gieo trồng 6.837,8 ha, đạt 101,23% KH, tăng 2,5% so với vụ Đông Xuân năm trước (tăng 83,3 ha), đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch xong. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 48.251,5 tấn, đạt 108,02% KH, tăng 145,45 tấn so với vụ Đông Xuân năm trước, năng suất bình quân của các loại cây trồng tương đối cao (lúa nước đạt 8,08 tấn/ha, ngô đạt 7,53 tấn/ha).

Vụ Hè Thu, đến ngày 30/6/2020, tổng diện tích gieo trồng là 7.738 ha, đạt 89,59% KH, một số diện tích ở chân ruộng cao vẫn chưa đủ nước để gieo trồng. Những diện tích đã được gieo trồng cây sinh trưởng phát triển tốt.

Ông Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Hoàng Minh Giám, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hoàng Minh Giám ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong sản xuất nông nghiệp, chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của huyện, Văn phòng Nông thôn mới huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Tập trung phát triển chăn nuôi theo hình thức công nghiệp và bán công nghiệp áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, gắn với ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhanh đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ đập. Lựa chọn sản phẩm chủ lực của địa phương để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành đạt chuẩn thêm 03 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn của cả huyện lên 118/133 tiêu chí. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xã Dray Sáp về đích nông thôn mới năm 2020 để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Xuân Huy