Hội nghị quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2020 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”

Cập nhật lúc: 15:01 14/02/2020

Ngày 14/02/2020, Đảng ủy Cơ quan chính quyền (CQCQ) huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Hội nghị do đồng chí Y Tam Êban, Phó Bí thư Đảng ủy CQCQ - chủ trì; tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ CQCQ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên Hội nghị đã trao đổi với Hội nghị 02 nội dung đó là: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 35/NQ-TW của Bộ Chính trị về bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày Chuyên đề tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Tam Êban - Phó Bí thư Đảng ủy CQCQ yêu cầu sau Hội nghị, các Chi bộ trực thuộc tổ chức xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề năm 2020; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu trong những năm tiếp theo, lựa chọn các nội dung gắn với chuyên đề năm 2020 để đăng ký, cam kết thực hiện.

Đồng chí Y Tam Êban, Phó Bí thư Đảng ủy CQCQ phát biểu kết luận Hội nghị

T/h: Mi Ni (VP HĐND và UBND huyện)