Hội nghị phổ biến, giới thiệu Luật mới

Cập nhật lúc: 09:41 11/06/2020

Sáng ngày 09/6/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản một số Luật mới ban hành như: Luật Giáo dục; Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Dân quân tự vệ; Luật Thư viện. Hội nghị do ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì, tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện; các Báo cáo viên pháp luật huyện; đại diện lãnh đạo các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh: Hệ thống Văn bản pháp lý mới ban hành với nhiều nội dung quan trọng, đề nghị báo cáo viên pháp luật của huyện cần truyền đạt những nội dung cơ bản, trọng tâm của các Luật; các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung nghiêm túc, lắng nghe, tiếp thu, thảo luận, trực tiếp trao đổi thông tin hai chiều làm rõ những nội dung các văn bản pháp luật được triển khai tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật của huyện đã phổ biến nội dung 04 luật trên nhằm truyền đạt những điểm đổi mới quan trọng của các văn bản luật, giúp đại biểu nắm vững các luật mới ban hành, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tại cơ quan, đơn vị mình, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu về tham dự Hội nghị

Văn luân - VP HĐND và UBND huyện