Hội đồng nhân dân xã Băng ADrênh tổ chức kỳ họp lần thứ 6, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 14:02 17/07/2018

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2018, sáng ngày 17/7/2018 HĐND xã Băng ADrênh tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ 6, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Y Tam Êban, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã nhiệm kỳ 2016-2021, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và 23 đại biểu HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp ông Nguyễn Xuân An, Bí thư Đảng ủy xã - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã thông qua Thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; UBND xã báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình thông qua phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017; Tờ trình thông qua Đề án sáp nhập thôn 4 vào thôn 3 để thành lập thôn mới trên địa bàn xã…

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó ban Kinh tế - xã hội HĐND xã đối với bà H Đim Byă, đại biểu HĐND xã tại buôn Cuê và nhất trí biểu quyết thông qua các Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017; Nghị quyết về việc thông qua đề án sáp nhập thôn 4 vào thôn 3 để thành lập thôn mới trên địa bàn xã Băng ADrênh; Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã Băng ADrênh năm 2019 và Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội xã khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp ông Nguyễn Minh Thu, Chủ tịch UBND xã đã phát biểu trả lời những ý kiến, kiến nghị của đại biểu về những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Các đại biểu HĐND xã đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ và tích cực thảo luận tìm ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Đồng thời thống nhất đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2018.

Thu Hà - Xã Băng ADrênh