HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính tại xã Băng A Drênh

Cập nhật lúc: 08:43 26/06/2020

Sáng ngày 25/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do bà Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Băng ADrênh về giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018 và năm 2019. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thành viên Đoàn giám; về phía xã có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể của xã.

HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính tại xã Băng A Drênh

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Băng A Drênh: Trong năm 2018 và năm 2019, UBND xã đã rà soát và hệ thống hoá các văn bản chính sách thuộc lĩnh vực theo thẩm quyền; chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, chính xác, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành. Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND xã giao cho cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch rà soát các TTHC theo văn bản ban hành của cấp trên đối với những thủ tục đang được thực hiện tại xã; Niêm yết đầy đủ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó, xã đã làm tốt việc thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC. Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2018 và năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận 8.805 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết là: 8.805 hồ sơ, đạt 100%. Đã trả kết quả đúng hạn và trước hạn 100%, không có hồ sơ nào quá hạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả diện tích chưa đảm bảo quy định; tỷ lệ người dân biết và sử dụng mạng internet trong nộp hồ sơ, TTHC trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là ở mức độ 3 và 4 rất hạn chế.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và xã đã trao đổi, làm rõ thêm một số vướng mắc về việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ sở; nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; v.v…

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Lê Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của xã Băng A Drênh trong năm 2018 và năm 2019. Đồng chí cũng đề nghị xã cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; thường xuyên tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ; đồng thời thường xuyên khảo sát, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về  kết quả cải cách hành chính tại địa phương./.

Lê Chinh - Văn phòng HĐND và UBND huyện