HĐND huyện Krông Ana tổ chức Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 15:40 17/04/2021

Ngày 16/4/2021, HĐND huyện Krông Ana khóa IX đã tổ chức Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Kỳ họp có ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Những - Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy; các ông bà trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và 34/35 đại biểu HĐND huyện khóa IX.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND, UBND, các ban HĐND huyện, của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; đồng thời tiến hành tổng kết công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND huyện; giữa Thường trực HĐND huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 16 kỳ họp, trong đó có 12 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề. Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình kỳ họp thường xuyên được đổi mới, ngày càng chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 70 nghị quyết, nhìn chung, các nghị quyết do HĐND huyện ban hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, do đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã thực hiện được 43 cuộc giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp cho các cấp, các ngành kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, yếu kém trong quá trình hoạt động. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 19 đợt tiếp xúc cử tri, với hơn 7.500 lượt cử tri tham dự. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thường trực HĐND huyện tổng hợp chuyển tới UBND huyện và các ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của HĐND huyện và các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, HĐND huyện xác định tiếp tục phối hợp với UBND huyện trong chỉ đạo, triển khai, đôn đốc  thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND huyện, đặc biệt là tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tăng cường thực hiện chức năng giám sát của HĐND, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trên địa bàn huyện. Tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo quy định.

Ông Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Nhân dịp này, HĐND huyện đã tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 07 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Võ Đại Huế - Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho  các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp tổng kết, HĐND huyện đã tặng quà lưu niệm cho đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại diện Thường trực HĐND huyện tặng quà lưu niệm cho đại biểu HĐND huyện

Lê Chinh