Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Krông Ana

Cập nhật lúc: 15:05 18/07/2018

Ngày 18/7/2018, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Krông Ana về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện uỷ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2015-2020 với Đoàn công tác. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự cố gắng, nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội vẫn duy trì sự phát triển khá, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, năng lực lãnh đạo được củng cố. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra cơ bản hoàn thành.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2018 đạt 9,64% (NQ 9,5% trở lên), 6 tháng đầu năm 2018 giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010: 1.518.800 triệu đồng, đạt 40,17% KH, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2017; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và ngành thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2018 (theo giá so sánh 2010) ướt đạt 42,78 triệu đồng (NQ đến năm 2020 đạt 49,55 triệu đồng), tăng bình quân hàng năm 9,16%. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn trong 3 năm 2016-2018 là 162.425 triệu đồng, tăng bình quân hàng năm là 5,73% (NQ là 5%), 6 tháng đầu năm 2018 thu cân đối ngân sách 34.154 trệu đồng, đạt 74,9% so với dự toán tỉnh giao và 74,25% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 54,08% so với cùng kỳ năm 2017.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, tạo bước chuyển biến mới trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ước thực hiện đến cuối năm 2018, toàn huyện có 104/133 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 20 tiêu chí so với năm 2015. Đến nay, có 02 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Quảng Điền, xã Bình Hòa), tăng 01 xã so với năm 2015. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế không ngừng được quan tâm với việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được cũng cố, kiện toàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức phong phú, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai, quán triệt kịp thời, sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Các tổ chức cơ sở đảng được cũng cố kiện toàn và hoạt động hiệu quả hơn. Trung bình hàng năm kết nạp được 165 đảng viên mới (NQ 160 đảng viên trở lên), trong 6 tháng đầu năm 2018, đã kết nạp 48 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 29,09% so với chỉ tiêu tỉnh giao; chuyển chính thức cho 47 đồng chí đủ điều kiện. Đến nay, tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 3.013 đồng chí.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số khuyết điểm, hạn chế như: tăng trưởng giá trị sản xuất thấp so với KH đề ra, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường còn nhiều bất cấp; tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép vẫn còn diễn ra, việc khôi phục, cải tạo môi trường ở nhiều nơi khai thác khoáng sản chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng phá rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra tương đối nhiều; việc triển khai chương trình nông thôn mới gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư; công tác phát triển đảng viên còn nhiều khó khăn, đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu tỉnh giao…

Đồng chí Nguyễn Quang Thuân - Bí thư Huyện uỷ báo cáo tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, Huyện uỷ huyện Krông Ana kiến nghị đề xuất với đoàn công tác một số nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giao thông, thủy lợi, khoáng sản, môi trường, văn hóa, thể thao, du lịch…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, huyện Krông Ana cần tập trung rà soát các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo kế hoạch đề ra; thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực.

Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú trọng đẩy mạnh trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp; chấn chỉnh nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thiện đề án sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Về các đề xuất, kiến nghị của huyện Krông Ana, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

 

Thái Ngân