Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Cập nhật lúc: 14:52 23/06/2018

Ngày 22/6/2018, Hội Nông dân huyện Krông Ana tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Tư, Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Nguyễn Quang Thuân, Bí thư Huyện ủy; ông Y Nem Buôn Krông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Võ Đại Huế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng 111 đại biểu đại diện cho hơn 11.899 hội viên Hội Nông dân trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua các cấp hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu do Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2012-2018 đề ra.

Các cấp Hội đã chủ động và phối hợp tổ chức được 2.496 buổi tuyên truyền cho hơn 225.007 lượt người. Công tác phát triển hội viên được các cấp hội đặc biệt quan tâm, trong nhiệm kỳ kết nạp được 3.400 hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp được 680 hội viên vượt 65% so với Nghị quyết Đại hội nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 11.899 hội viên, số cơ sở Hội khá và vững mạnh đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các ngành tổ chức 546 lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho 42.962 hội viên, nông dân, 246 buổi hội thảo nhằm giúp nông tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật để ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển sản xuất.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” Hội viên nông dân trong huyện đã hiến 105.800m2 đất, 55.700 ngày công lao động để xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất.

Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện là 872 triệu đồng, giải ngân cho 4 dự án với 17 hộ hội viên tham gia. Ngoài ra quỹ hỗ trợ nông dân huyện được Hội Nông dân tỉnh và Trung ương hội Nông dân Việt Nam giải ngân cho 1,8 tỷ đồng cho 04 dự án với 42 hội viên than gia triển khai các dự án tái canh cây cà phê, chăn nuôi bò sinh sản, nuôi cá nước ngọt…Từ các nguồn vốn trên đã giúp cho nông dân kịp thời đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững.

Phát huy tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển” nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu hàng năm kết nạp 500 hội viên; hàng năm 80% Hội cơ sở đạt vững mạnh, 20% Hội cơ sở đạt loại khá; 100% Hội nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả; hàng năm mỗi chi hội giúp cho 02 gia đình hội viên thoát nghèo…

Đại hội đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến hoàn chỉnh báo cáo chính trị Hội Nông dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Hội Nông dân huyện đã bầu 19 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới; ông Hoàng Quang Tía được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân, ông Y Thắng Bdap là Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu hội Nông dân tỉnh gồm 10 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh

Cũng nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện cũng trao Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân.

Tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân

Thái Ngân