Đại hội chi bộ điểm, chi bộ buôn Cuê – xã Băng Adrênh

Cập nhật lúc: 10:53 17/01/2020

Sáng ngày 17/01/2020, Đảng bộ xã Băng A Drênh tổ chức đại hội chi bộ điểm tại chi bộ buôn Cuê. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thành – Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy,HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã, Bí thư chi bộ các chi bộ trên địa bàn xã và các đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ buôn Cuê có 25 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên chính thức. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã tiếp thu đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp để triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong buôn, từ đó đã tạo được sự đồng thuận, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đảng và chính quyền địa phương. Hàng năm chi bộ luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của đảng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 11 đảng viên mới. Bên cạnh đó, chi bộ tập trung làm tốt công tác giám sát việc thực hiện điều lệ đảng, thực hiện tính nêu gương của đảng viên, đạo đức nghề nghiệp, công vụ, việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú…; chủ động làm tốt công tác dân vận, dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tất Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã ghi nhận những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để phát triển trên mọi mặt, trong đó có công tác phát triển Đảng, phát triển kinh tế và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Bên cạnh đó đồng chí đề nghị trên cơ sở việc thực hiện đại hội điểm để chỉ đạo các chi bộ khác tổ chức thành công đại hội, lựa chọn những nhân tố tiêu biểu, có năng lực, phẩm chất đạo đức để lãnh đạo công tác đảng, công tác phát triển kinh tế xã hội; quan tâm đến các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể để tạo nguồn phát triển đảng, cán bộ dự nguồn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng buôn văn hóa trong giai đoạn 2020 - 2025, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt trong sinh hoạt tôn giáo; xây dựng Đảng cần nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ.

Sau buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu được Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa IX nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới./.

Một số hình ảnh đại hội:

 

T/h: Thu Hà (xã Băng Adrênh)