Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ tại xã Dray Sáp

Cập nhật lúc: 16:07 24/09/2020

Sáng ngày 23/9/2020, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện do ông Tạ Quang Tuấn - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ tại xã Dray Sáp; cùng tham gia với Đoàn có ông Y Tam Êban - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các ông, bà thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.

Theo báo cáo của xã, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ công chức xã được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phần lớn cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách xã tham gia và trưởng thành từ phong trào địa phương, là những người có uy tín, năng nổ, nhiệt tình, được nhân dân tín nhiệm, vững vàng về chính trị, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện và trưởng thành, một số được đào tạo cơ bản về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND huyện Krông Ana về việc giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đối với các xã, thị trấn năm 2020. UBND huyện giao cho UBND xã tổng số 23 cán bộ, công chức và 14 người hoạt động không chuyên trách. Đến thời điểm giám sát, qua sắp xếp, có 02 chức danh công chức dôi dư; đối với người hoạt động không chuyên trách, qua sắp xếp, số lượng dôi dư 02 chức danh.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và UBND xã đã tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề có liên quan; đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện Nghị định 34/2019 của Chính phủ như: Các văn bản quy định về người hoạt động không chuyên trách chưa đầy đủ, rõ ràng, gây lúng túng trong quá trình sắp xếp, bố trí và giao nhiệm vụ; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực thi hành ngày 25/6/2019, nhưng đến nay HĐND tỉnh, UBND tỉnh chưa có văn bản quy định cụ thể nên khó khăn cho địa phương để triển khai thực hiện; nhiều văn bản của Trung ương quy định về các chức danh còn chồng chéo…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Tạ Quang Tuấn - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo của xã Dray Sáp trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn xã. Đồng thời, đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo bộ máy chính quyền ở địa phương hoạt động ngày càng hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đoàn giám sát ghị nhận những đề xuất, kiến nghị của xã và sẽ có ý kiến cụ thể đối với UBND huyện, các cơ quan có liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.                                    

Lê Chinh